Mudrosti 7

Ljutitog pobijedi blagošću
zlobnog dobrotom
lažljivca istinom
(Mahabharata)

Bliže ti je onaj komu se moliš
od vrata deve koju jašeš
(Muhamed)

Kad si se rodio, ti si plakao,
a drugi su se veselili.
Živi tako da se u trenutku smrti ti veseliš,
a drugi plaču.
(Perzijska mudrost)

Kad bi vrag umro,
malotko bi se obazirao na Boga.
(Portugalska mudrost)

Budi kao šaran čije su ljuske srebrne
i svjetlucave, iako živi u blatu.
(Ramakrishna)

Sudbina ti ne može uzeti ništa
što ti već nije dala.
(Lucije Anej Seneka)

Ako moje oči već vide nešto nečisto,
neka to nevidi moj duh.
Ako moje uši već čuju nešto nečisto,
neka to ne čuje moj duh.
(Šintoistička molitva)