Mudrosti 8


Budi darežljiv u blagostanju i zahvalan u bijedi.
Budi pošten u svom sudu i pažljiv u govoru.
Budi poput luči onima koji hode u tami,
budi utočište suncu.
Budi oko slijepome, a zvijezda vodilja stopama zabludjeloga.
Budi ures na licu istine, kruna na čelu vjernosti,
stup hrama pravičnosti, dah života tijelu čovječanstva,
rosa tlu ljudskog srca, arka na oceanu spoznaje,
sunce na nebu dobrote.
Budi plod na stablu poniznosti.
(Bahaistička molitva)

Za sva sam bića isti
i moja je duša uvijek jednaka.
Zato su u meni svi oni koji me
odavno slave, i ja sam s njima.
(Bhagavadgita)

Za onoga koji bira,
patnja je neminovna.
(Ajahn Brahmamuni)

Samo u jednom trenutku je bitno
da se probudimo. Taj trenutak je sada.
(Siddhartha Gautama Budha)

Naša velika krivica nije u grijesima koje činimo,
jer kušnji je mnogo, a mi smo slabi.
Naša velika krivica jest u tome da bismo se
u svakome trenutku mogli odvratiti od zla,
a to ne činimo.
(Martin Buber)

Bez Boga još i možeš stići u pustinju,
ali bez njega se nećeš vratiti u zemlju uz Nil.
(Egipsatska mudrost)

Sve ono što sam vidio, uči me
da vjerujem Stvoritelju svega onoga
što nisam vidio.
(Ralph Waldo Emerson)